A Régmúlt a Jelenben Hagyományőrző Közhasznú Egyesület honlapja
Szólád

Nyelvrokonaink és rokonnépek


Fenti címmel tartott előadást február 12-én Nanovfszky György nyugalmazott nagykövet, közgazdász, politológus, egyetemi tanár, a finnugor világkongresszus alapító tagja, alelnöke.

1998-tól a Finnugor Tudományos Akadémia, és a San Marinói Nemzetközi Tudományos Akadémia tagja.

Előadásában azt a csupán nyelvészeti összehasonlításon alapuló finnugor származáselméletet vallotta igaznak, amit ma már nem csak a magyar kutatók, hanem a világ tudományos életének számos képviselője megkérdőjelez, sőt cáfol. Azt vallják ugyanis, hogy nem lehet csupán nyelvi hasonlóság alapján megítélni egy nép történetét. Az eredet vizsgálata során fel kell használni a régészetet, a művészettörténetet, a történetírás, a népi kultúra hagyományvilágának emlékeit is. Ma már köztudott, hogy a finnugor elméletet a Habsburg uralkodók tették a 19. században kötelezően elfogadandó tétellé, ehhez kötve a tudományos életben való elismerést. Ezzel kívánták megsemmisíteni a magyar mondavilágban élő eredettörténetet. Azóta számtalan kutató foglalkozott a magyarság, és a magyar nyelv származásának kérdésével. Mint ahogy minden kutatómunka, úgy ez is tengernyi új felfedezést eredményezett az eltelt időszakban. A régészeti eredmények, a levéltárakban, és az ázsiai népek kulturális örökségének feltárásával foglalkozó kutatások nem támasztották alá a csupán nyelvészetre hivatkozó finnugor eredetet. Ám ezeket Nanovfszky professzor úr egyszerűen elintézte, fantáziálásnak nevezve számtalan kutató sokszor életen át végzett alapos, fáradságos kutatómunkáját. Az roppant sajnálatos, hogy a mai hivatalosan elismert magyar(?) tudományosság úgy látszik még mindig a Habsburg utasításnak megfelelően válogat, mit lehet elfogadni, és mit nem! Persze az előadó, látva a finnugorisztikában meglévő címeit maga is érdekelt az elmélet fenntartásában.

No de nem kívánok sem hosszabb fejtegetésbe, sem személyeskedésbe bocsátkozni, hiszen én sem vagyok tudományos kutató. Ezért csak a kérdőjelekre hívtam fel a figyelmet.

Az előadás gazdag képanyaggal mutatta be a tavalyi finnugor világkongresszus helyszínét eseményeit, és résztvevőit. Ez valódi élményt nyújtott a jelenlévőknek.

Varga László
www.regmultajelenben.shp.hu

Honlapkészítés